Contact

Voor algemene vragen over Soul Body Fusion en het landelijk netwerk
www.soulbodyfusion.nl  en   info@soulbodyfusion.nl
Voor vragen over Jonette Crowley in Nederland:
en www.jonettecrowley.nl  en info@jonettecrowley.nl